Persian Papers in Conference
 1. فاطمه السادات ستوده , مسعود فریدونی , علی مقیمی , سیدجواد ساغروانیان , A comparison between diazepam and Ferula szowitsiana extract on PTZ induced convulsion in male wistar rat , اولین همایش جانورشناسی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۸
 2. فاطمه السادات ستوده , مسعود فریدونی , علی مقیمی , Ferula szowitsiana extract is able to delay PTZ induced kindling seizures in male wistar rat , اولین همایش جانورشناسی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۸
 3. سحر مقیمی , مهسا گرجستانی , علی مقیمی , بررسی رابطه بین پوش سیگنال صحبت و فعالیت الکتریکی قشر مغز , دوازدهمین کنفرانس سیستم‌های هوشمند ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
 4. راهبه مهدی نیا , مسعود فریدونی , علی مقیمی , نقش گیرنده های نخاعی سروتونین در اثرات ضد التهابی حاصل از تزریق نخاعی کوکائین , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 5. نرجس لطفی قادیکلائی , مسعود فریدونی , علی مقیمی , اثر تجویزحاد سیستمیک اتانول10% و20% (g/kg 1.5) بر حافظه کاری در موش صحرایی نر نژاد , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 6. رویا لاری , سیما جهانبخشی , الهه محمدی , علی میر شاهی , علی مقیمی , بررسی اثرات فاکتور محرک کلونی گرانولوسیتی و اینترفرونهای نوع یک بر پوکی استخوان , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 7. راهبه مهدی نیا , مسعود فریدونی , علی مقیمی , نقش گیرنده های نخاعی سروتونین در بی دردی حاصل از تزریق نخاعی کوکائین در آزمون فرمالین , یازدهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعات درد در ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۲۵
 8. ملیحه اسکندری تربقان , مسعود فریدونی , علی مقیمی , یک مطالعه مکانیسمی در بروز تحمل به اثر بی دردی مرفین در مگس سرکه بالغ , یازدهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعات درد در ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۲۵
 9. صبا سیف حسینی , مهرداد جهانشاهی , علی مقیمی , نسرین سادات اعظمی , بررسی اثر اسکوپولامین بر تعداد نورون های ناحیه CA1 هیپوکامپ رت نر نژاد ویستار , دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۰
 10. محمدحسین خاکسار , محمدعلی خلیل زاده , وهاب یوسف زاده , علی غنائی چمن آباد , علی مقیمی , ارزیابی سیگنال های مغزی در بیماران دارای اختلال وسواسی - اجباری با استفاده از کمی سازی پتانسیل های وابسته به رخداد , نخستین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۰۷
 11. سمیرا بلندقامت , علی مقیمی , تفاوت های ساختاری و عملکردی مغز در افراد با قابلیت هیپنوتیزم پذیری بالا , نخستین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۰۷
 12. راهبه مهدی نیا , مسعود فریدونی , علی مقیمی , مقایسه اثر تجویز داخل صفاقی و نخاعی کوکائین بر احساس درد در موش صحرایی نر , سومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۴
 13. راهبه مهدی نیا , مسعود فریدونی , علی مقیمی , مقایسه اثر تجویز داخل صفاقی و داخل نخاعی کوکائین بر میزان ادم پا ناشی از فرمالین در موش صحرایی نر , چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰
 14. هانیه نیک فرجام , علی مقیمی , محمود حسینی , ناصر مهدوی شهری , اثرات داروی ضد صرع والپروئیک اسید در دوران بارداری بر اضطراب و حافظه اجتنابی نوزادان رت ویستار , هشتمین کنگره بین المللی صرع ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۱۸
 15. هانیه نیک فرجام , علی مقیمی , محمود حسینی , ناصر مهدوی شهری , محمدامین عدالت منش , بررسی تغییرات رفتاری - شناختی تزریق والپروئیک اسید در دوران بارداری بر نوزادان موش صحرائی، القاء مدل حیوانی بیماری اوتیسم , بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷/۱۸
 16. آزیتا مهربخش , ناصر مهدوی شهری , مسعود فریدونی , علی مقیمی , طیبه چهکندی , تغییرات سنی در تقارن یابی ویژگیهای آنتروپومتریک و درماتوگلیفیک پا در محدوده 10 سال اول زندگی دختران فارس ساکن شهرستان بیرجند , اولین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
 17. سعیده بهرام زاده زوارم , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , مسعود فریدونی , گزارشی از کاربرد دستگاه ماز اتوماتیک به شکل عدد 8 برای ارزیابی اثرات ناشی از تزریق انسولین در ناحیه میانی قشر پیشانی بر حافظه کاری در موش صحرایی , اولین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
 18. سیده رباب رحیمی , مسعود فریدونی , علی مقیمی , بررسی اثر بی هوشی مکرر نوزادی توسط پروپوفول بر درد پس از بلوغ در موش صحرایی , همایش کشوری علوم اعصاب , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۷
 19. فاطمه فقیه مجیدی , مسعود فریدونی , علی مقیمی , بررسی اثر بی هوشی مکرر ناشی از تیوپنتال در دوره نوزادی بر میزان پاسخ به درد موش های صحرایی پس از بلوغ , همایش کشوری علوم اعصاب , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۷
 20. علی مقیمی , ناصر مهدوی شهری , عادل حق نژادآذر , صبا سیف حسینی , ثریا عباسی حبشی , بررسی اثر استر س دوران جنینی رت ویستار بر حملات تشنجی فبرایل نوزادی و تشنجات ناشی از PTZ در دوران بلوغ , همایش کشوری علوم اعصاب , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۷
 21. سمیه شهری , مسعود فریدونی , علی مقیمی , بررسی اثر بی هوشی مکرر نوزادی توسط کتامین بر درد القاء شده با فرمالین پس از بلوغ در رت , همایش کشوری علوم اعصاب , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۷
 22. سعیده بهرام زاده زوارم , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , مسعود فریدونی , بررسی اثر تزریق میکروی انسولین در ناحیه میانی قشر پیش پیشانی بر حافظه کاری در رت , همایش کشوری علوم اعصاب , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۷
 23. ملیحه اسکندری تربقان , مسعود فریدونی , علی مقیمی , بررسی تیمار مرفین و کپسایسین در مرحله لاروی بر احساس درد حرارتی در مگس سرکه بالغ Drosophila Melanogaster , همایش کشوری علوم اعصاب , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۷
 24. شیرین حسینی , فرزانه صابونی , مسعود فریدونی , علی مقیمی , اهمیت آستروسیتها در بیماری پارکینسون , سمینار سراسری مبانی نوروبیولوژی در فرآیند پیری و دمانس , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰/۳۰
 25. شیرین حسینی , فرزانه صابونی , مسعود فریدونی , علی مقیمی , نقش آستروسیت ها در بیماریهای نورودژنراتیو , سمینار سراسری مبانی نوروبیولوژی در فرآیند پیری و دمانس , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰/۳۰
 26. مهرنوش زبیری , مهدی مرادپورخشتی , علی مقیمی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , بررسی اثر تری آزین بر استعداد تشنجی القاء شده با پنتیلن تترازول در رت های نژاد ویستار , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۲۳
 27. علی مقیمی , ثریا عباسی حبشی , آیا زمان توقف استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در مطالعات مربوط به اپیلپسی فرا نرسیده است؟ , هفتمین سمینار سراسری صرع , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۰۵
 28. سیده رباب رحیمی , علی مقیمی , مسعود فریدونی , بررسی اثر بیهوشی مکرر نوزادی توسط پروپوفول بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول پس از بلوغ در موش صحرایی , هفتمین سمینار سراسری صرع , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۰۵
 29. سمیه شهری , علی مقیمی , مسعود فریدونی , بررسی اثر بیهوشی مکرر نوزادی توسط کتامین بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول پس از بلوغ در موش صحرایی , هفتمین سمینار سراسری صرع , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۰۵
 30. ناصر حافظی مطلق , محمدعلی خلیل زاده , علی مقیمی , اعتبار سنجی روش های حذف آرتیفکت چشمی اََز سیگنال EEG بر اساس مدل سازی آمیختگی سیگنال ها در فضای هادی حجمی سر , کنترل ابزار دقیق و اتوماسیون-ICCIA 2010 , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷/۲۴
 31. علی مقیمی , بررسی پژوهش های پایان نامه ای موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران در رابطه با اثرات بیولوژیک عصاره های گیاهی و دسته بندی موضوعی و سیستماتیک آن ها , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 32. ملیحه مقدمی , علی مقیمی , راضیه جلال , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , اثرات هایپرگلایسمی حاد مکرر نوزادی بر رفتار جستجوگری و هیجانی در رت های بالغ نر ویستار , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 33. ناصر مهدوی شهری , فهیمه شهابی پور , مریم مقدم متین , امین توسلی عبدل آباد , مسعود فریدونی , علی مقیمی , معصومه خیرآبادی , محمد علیزاده , تهیه داربست های طبیعی سه بعدی جهت مطالعات مهندسی بافت , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 34. ناصر مهدوی شهری , تهمینه کاظمی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , معصومه خیرآبادی , محمد علیزاده نمینی , آماده سازی داربست الاستیک طبیعی سه بعدی (Matrix-3D) ازدیواره آئورت گاو به منظور مطالعه رفتار سلول های بنیادی مزانشیمی در شرایط in Vitro , نهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳/۰۴
 35. مریم وطن خواه , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , علی مقیمی , وحید اسدپور , اندازه گیری سطح درد با استفاده از سیگنالهای مغزی , هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
 36. مریم وطن خواه , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , علی مقیمی , وحید اسدپور , اندازه گیری سطح درد با استفاده از سیگنالهای مغزی , هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
 37. سمیه شهری , پروانه اصغری , علی مقیمی , نورون آینه ای، دیدگاهی ساختاری و بیولوژیک در درک نیت , دومین همایش علمی دانشجویان روانشناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱/۳۱
 38. علی مقیمی , علی دهقانی فیروزآبادی , سیدمهدی بهشتی نصر , بررسی مقایسه ای مطالعات جمعیتی بیماری صرع در ایران و جهان در بیست سال گذشته , ششمین سمینار سراسری انجمن صرع ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۸
 39. مرضیه جوان میر قلعه , سمانه نخلی خواجه ها , علی مقیمی , بررسی پژوهش های انجام شده در رابطه با اثرات فیزیولوژیک و فارماکولوژیک گیاهان دارویی در دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد در سال های 1360 تا 1387 , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۲
 40. تکتم تختی , مسعود فریدونی , علی مقیمی , مرتضی بهنام رسولی , اثرات استرس شنای اجباری بر تشنجات القا شده با PTZ در موش صحرایی , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۲
 41. پروانه اصغری , علی مقیمی , بررسی مقایسه ای رفتار های اپی لپتی فورم ناشی از یکبار تزریق پنتیلن تترازول با روش تزریق سه مرحله ای در رت ویستار , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۲
 42. ملیحه اسکندری تربقان , مسعود فریدونی , علی مقیمی , مگس سرکه به عنوان مدل در مطالعات درد , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۲
 43. ندا ولیان , علی مقیمی , حسین حسین زاده , بررسی اثر عصاره گل راعی (Hypericum perforatum L.)بر تشنجات کیندلینگ شیمیایی , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۲
 44. اعظم صادق , مسعود فریدونی , علی مقیمی , زینب کاوسی , بررسی اثر تجویز حاد دوزهای بسیار ناچیز تا معمول مورفین بر نگهداری حافظه شکل گرفته در آزمون ماز آبی موریس در رت ویستار , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۲
 45. زینب کاوسی , مسعود فریدونی , علی مقیمی , اعظم صادق , اثر تجویز مزمن دوزهای بسیار ناچیز تا دوز معمول مورفین بر روند یادگیری و نگهداری حافظه ی فضایی در آزمون ماز آبی موریس در موش صحرایی , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۲
 46. ناصر حافظی مطلق , محمدعلی خلیل زاده , علی مقیمی , مدل سازی سیگنال EEG، آرتیفکت چشمی و آمیختگی سیگنال ها در فضای هادی حجمی سر , دومین همایش کاربرد ریاضیات و نظریه کنترل در پزشکی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷/۱۶
 47. ناصر حافظی مطلق , محمد علی خلیل زاده , علی مقیمی , مدل‌سازی سیگنال EEG، اغتشاش‌چشمی و آمیختگی سیگنال‌ها در فضای هادی‌حجمی سر , دومین همایش کاربرد ریاضیات و نظریه کنترل در پزشکی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷/۱۶
 48. داود متحدیان , سعید راحتی , علی مقیمی , رضا بوستانی , هادی قاسمی فرد , آشکارسازی تخلیه های صرعی در سیگنال مغزی با استفاده از شبکه های عصبی المن و رو به جلو , هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۲
 49. ناصر حافظی مطلق , محمدعلی خلیل زاده , علی مقیمی , حذف آرتیفکت پلک زدن از سیگنال EEG: مقایسه الگوریتم PCA و فیلتر تطبیقی , پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۲۴
 50. ناصر حافظی مطلق , محمدعلی خلیل زاده , علی مقیمی , حذف آرتیفکت پلک‎زدن از سیگنال EEG: مقایسه الگوریتم PCA و فیلتر تطبیقی , پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۲۴
 51. زینب نشاطی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , علی مقیمی , تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلولهای مولد انسولین , اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۰
 52. وجیهه غلامی , فرهنگ حداد , علی مقیمی , بررسی تاثیر استنشاقی گاز اوزون بررت های نژاد ویستار با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس , اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۰
 53. علی مقیمی , مدل های حیوانی آزمایشگاهی برای صرع آبسانس (مکانیسم های پاتوفیزیولوژی) و دورنمای پژوهشی آن در ایران , پنجمین گنگره سراسزی انجمن صرع ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۱۴
 54. وجیهه نشاطی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , جواد بهروان , مهرداد ایرانشاهی , علی مقیمی , سمیت سلولی سیس پلاتین در سلولهای سرطانی انسانی TCC به کمک conferone افزایش می یابد , یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 55. وجیهه نشاطی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , جواد بهروان , علی مقیمی , مهرداد ایرانشاهی , conferone enhances vincristin cytotoxicity in human transitional cell carcinoma (TCC-5637 cell line) , یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 56. علی مقیمی , حسن حقیر , مهدی مشفق , بررسی مقایسه ای حجم آمیگدال رت های ویستار نر و ماده , پانزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۱۹
 57. علی مقیمی , محمد علی خلیل زاده , فاطمه بهنام رسولی , سمانه ملازاده , رضا شیعی , سیپروفلوکساسین فرکانس و آمپلی تود SWDs را در الکتروآنسفالوگراف رت های نژاد Wag/Rij تغییر می دهد , پانزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۱۹
 58. امیر محمد ملوندی , فرهنگ حداد , علی مقیمی , استرس حاد بی حرکتی القا آنیو پلوئیدی در مغز استخوان را افزایش می دهد , دومین همایش ملی زیست شناسی سلولی و ملکولی , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۰۹
 59. امیر محمد ملوندی , فرهنگ حداد , علی مقیمی , مدلی جدید برای بررسی ناهنجاری های کروموزومی در مغز استخوان موش , دومین همایش ملی زیست شناسی سلولی و مولکولی , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۰۹
 60. فرزانه ممتازی , جمشید درویش , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , علی مقیمی , آنالیز الپتیکال فوریه کپسول شنوایی در سه گونه : ( persicus, libycus, crassu) مریونس , First Congress on fuzzy and Intelligent Systems , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۰۷
 61. علی مقیمی , فرهنگ حداد , فاطمه بهنام رسولی , زهرا ملازاده , رضا شیعی , معرفی یک مدل آزمایشگاهی صرع آبسانس و مقایسه امواج Spike-waves آنها با تخلیه الکتریکی مغز رتهای ویستار طبیعی و نسل اول حاصل از این دو نژاد , هجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴
 62. فاطمه ناصری , کامران سرداری , ناصر مهدوی شهری , علی مقیمی , احمدرضا بهرامی , استفاده از سلولهای بنیادی حاصل از کشت مغز استخوان برای ترمیم تاندون اشیل تخریب شده توسط کلاژناز , ششمین همایش جراحی بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۰۹
 63. علی مقیمی , بررسي اثر شبه هورمون جواني بر مراحل لاروي و بازماندگي ميگوي اب شيرين macrobrachium rossenbergii) , پنجمين همايش بين المللي علوم تشريحي ايران , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۸/۲۲
 64. علی مقیمی , بررسي اثرات ميدان مغناطيسي متناوب بر فرآيندهاي مرتبط با درد القاء شده با فرمالين در رت , پنجمين همايش بين المللي علوم تشريحي ايران , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۸/۲۲
 65. علی مقیمی , ناصر مهدوی شهری , بررسي بيوسيستماتيك مقايسه اي 9 گونه از جوندگان جنوب خراسان بر اساس مطالعات هيستولوژي و هيستوشيمي غدد , نخستين همايش پژوهشي كاربرد مطالعات بيوسيستماتيك جوندگان ايران , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۸/۰۲
 66. علی مقیمی , کمال مجتهدزاده اردبیلی , ناصر مهدوی شهری , مسعود فریدونی , محمدعلی محمدعلی زاده , بررسی تاثیر مرفین نالوکسان و پیلوکارپین بر تولید ابریشم و غدد ابریشمی کرم ابریشم , نهمین کنفرانس زیست شناسی ایران- تهران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۵/۲۵
 67. مسعود فریدونی , علی مقیمی , محمد کیانی , بررسی اثر میدان مغناطیسی متناوب حاد و مزمن بر تشنجات حاصل از تزریق پنتیلن تترازول (PTZ) در موش صحرایی , نهمین کنفرانس زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۵/۲۵
 68. علی مقیمی , ژولیا کلویوا , رستم بردیف , مطالعه خصوصیات رفتاری رت مبتلا به آبسانس از نژاد Wag/Rij و مقایسه آن با رت های نژاد ویستار و نژاد سفید معمولی , نهمین کنفرانس زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۵/۲۵
 69. علی مقیمی , بررسي اثرات ميدان مغناطيسي متناوب حاد و مزمن بر تشنجات حاصل از تزريق پنتيلن در تترازول(ptz) موش صحرا , اولين كنگره علوم پايه دامپزشكي ايران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۳/۱۰
 70. علی مقیمی , بررسي ارتباط بين سطح پلاسمايي تستوسترون و تشنجات صرع گونه حاصل از پنتيلن تترازول(ptz) دررتهاي نر , اولين كنگره علوم پايه دامپزشكي ايران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۳/۱۰
 71. علی مقیمی , ناصر مهدوی شهری , تنوع هيستولوژيكي و هيستوشيمي غدد بزاقي چندين گونه از جوندگان , اولين كنگره علوم پايه دامپزشكي ايران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۳/۱۰
Papers in Conference
 1. farzaneh rostami , Masoud Fereidoni , M. Javan , Ali Moghimi , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Long-term follow-up of Cognitive impairments induced by intracerebrovenricullar injection of 0.5 mg/Kg dose of streptozotocin , 2nd International and 23rd Iranian Congress of Physiology and Pharmacology , 2018-02-15
 2. farzaneh rostami , Masoud Fereidoni , Mohammad Javan , Ali Moghimi , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Postnatal maternal care does not reverse augmentation of prenatal stress-induced astrocyte reactivity in rat CA1 hippocampus , 2nd International and 23rd Iranian Congress of Physiology and Pharmacology , 2018-02-15
 3. farzaneh rostami , Masoud Fereidoni , Mohammad Javan , Ali Moghimi , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Brain insulin signaling malfunction as a consequence of prenatal stress exposure can accelerate Alzheimer like phathology in icv-STZ rat model of sAD , The 6th Basic and Clinical Neuroscience Congress 2017 , 2017-12-20
 4. farzane hesari , Masoud Fereidoni , Ali Moghimi , arash abdolmaleki , Mohammad Bagher Ghayour , Phenytoin intraperitoneal administration effects on neuropathic pain induced by chronic constriction injury in male rats , 5th Basic and Clinical Neuroscience Congress 2016 , 2016-12-07
 5. zainab javanshiri , Masoud Fereidoni , Ali Moghimi , arash abdolmaleki , Mohammad Bagher Ghayour , Effects of Memantine (an NMDA receptor antagonist) intraperitoneal treatment on neuropathic pain induced by sciatic nerve ligation in rat , 5th Basic and Clinical Neuroscience Congress 2016 , 2016-12-07
 6. Elham Farmanesh , Ali Moghimi , Sahar Moghimi , Masoud Fereidoni , Electrophysiological effects of Haplophillum Robustum hydroalcoholic extract as a proconvulsant plant model and comparison with PTZ model in wistar rat , 5th Basic and Clinical Neuroscience Congress 2016 , 2016-12-07
 7. Mahdi Saadatmand-Tarzjan , shabnam etemadi , Ali Moghimi , A Novel Automated Method for Early Diagnosis of Alzheimer Disease by Using T1-Weighted Magnetic Resonance Images , the 5th Basic and Clinical Neuroscience Congress , 2016-12-07
 8. Elham Farmanesh , Ali Moghimi , A new experimental Model of Epileptiform convulsions using Hydro-alcoholic extract of sodabi (haplophyllum Robustum) in wistar rat , دوازدهمین کنگره بین المللی صرع , 2016-01-20
 9. Elham kordi jaz , Ali Roohbakhsh , Ali Moghimi , Masoud Fereidoni , The effect of ICV administration of Orexin A receptor antagonist on convulsive behavior in PTZ induced kindled Wistar rats , دوازدهمین کنگره بین المللی صرع ایران , 2016-01-20
 10. monireh namvar , حمیدرضا کبروی , Ali Moghimi , Masoud Fereidoni , Effect of electrical stimulation of the lumbar spinal cord on induced spinal lesion in Wistar rat , اولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , 2015-09-07
 11. Elham kordi jaz , علی روحبخش , Ali Moghimi , Masoud Fereidoni , Effect of ICV administration of ox1 antagonist on anxiety behavior in PTZinduced kindled Wistar rats , اولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , 2015-09-07
 12. Elnaz khorasanian , Ali Moghimi , Masoud Fereidoni , Effect of hydroalcoholic extract of cannabis flowers on PTZ inducedconvulsions on capsaicin treated rats , اولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , 2015-09-07
 13. saeede asadi , علی روحبخش , Ali Moghimi , Masoud Fereidoni , Effect of ICV administration of OX2 antagonist on anxiety behavior in PTZinduced kindled rats , اولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , 2015-09-07
 14. marzieh akbarian , Masoud Fereidoni , Roya Lari , Ali Moghimi , Macroscopic study of the effect of hydroalcoholic extract of Urtica dioica on wound healing in diabetic rats , اولین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی و بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , 2015-09-07
 15. Fatemeh sadat Sotudeh , Masoud Fereidoni , Ali Moghimi , The effects of stem and leaves hydroalcoholic extract of Ferula szowitziana on PTZ induced seizure in male rats , 3rd Neuroscience Congress 2014 , 2014-10-29
 16. Fatemeh Hajipoor , Masoud Fereidoni , Ali Moghimi , Effects of intrathecal administration of vitamin K2 on formalin induced plantar inflammatory edema in rats , 6th International Congress of Laboratory and Clinic , 2014-02-12
 17. azam al najaf , Masoud Fereidoni , Mohammad Mohammad-Zadeh , Ali Moghimi , The effect of harmaline on amygdala kindling acquisition in rats , 6th International Congress of Laboratory and Clinic , 2014-02-12
 18. Masoud Naseri , Ali Moghimi , Abbas Parham , Effect of frequent infantile Sodium Thiopental administration on GAD65 gene expression in 1.5 month old male wistar rats , Second Basic and Clinical Neuroscience Congress , 2013-12-18
 19. Masoud Naseri , Ali Moghimi , Abbas Parham , Effect of repeated infancy anesthesia induced by Sodium Thiopental on GAD65 gene expression before maturation in Hippocampus of male Wistar rats , Second Basic and Clinical Neuroscience Congress , 2013-12-18
 20. Fatemeh Hajipoor , Masoud Fereidoni , Ali Moghimi , Reduction of chemical pain after intrathecal administration of vitamin K2 in the rats , 2nd Basic and Clinical Neuroscience Congress 2013 , 2013-12-18
 21. Fatemeh Hajipoor , Masoud Fereidoni , Ali Moghimi , Changes in analgesia and hyperalgesia induced by intraperitoneal administration of morphine in the formalin test during intrathecal administration of Menaquinone-4 in rats , 2nd Basic and Clinical Neuroscience Congress 2013 , 2013-12-18
 22. Sahar Moghimi , Hossein Shahabi , Ali Moghimi , Dynamics of effective brain connectivity during working memory: potential for a new brain computer interface system , IEEE Life Sciences Grand Challenges Conference , 2013-12-02
 23. Hossein Shahabi , Sahar Moghimi , Ali Moghimi , Investigating the effective brain networks related to working memory using a modified directed transfer function , Neural Engineering (NER), 2013 6th International IEEE/EMBS Conference on , 2013-11-06
 24. , Ali Moghimi , Masoud Fereidoni , Nasser Mahdavi SHahri , Masoud Naseri , Effect of repeated Thiopental neonatal anesthesia on memory retrieval before and after puberty in rats , Basic and Clinical Neuroscience Congress 2012 , 2012-11-07
 25. , Masoud Fereidoni , Ali Moghimi , Nasser Mahdavi SHahri , A comparison between learning progress before and after maturation under the effect of repeated infancy anesthesia induced by Thiopental in Wistar rats , Basic and Clinical Neuroscience Congress 2012 , 2012-11-07
 26. narjes lotfi ghadikolaii , Masoud Fereidoni , Ali Moghimi , Intrapritoneally administration of 20 & 30% ethanol (3g/kg) affected rats’ spatial working memory , Basic and Clinical Neuroscience Congress 2012 , 2012-11-07
 27. hanie nikfarjam , Ali Moghimi , M. Hosseini , Nasser Mahdavi SHahri , M.A. Edalatmanesh , F. Vafaee , Increased cell density of hippocampus may lead to enhanced spatial memory of rats prenatally exposed to Valproic acid , Cognitive Enhancers: 22nd Neuropharmacology Conference , 2012-10-11
 28. hanie nikfarjam , Ali Moghimi , M. Hosseini , Nasser Mahdavi SHahri , M.A. Edalatmanesh , F. Vafaee-Bagheri , Exaggerated fear conditioning memory and increased amygdala cell density in the valproic acid animal model of autism , European Federation of Neurological societies, EFNS , 2012-09-08
 29. Rahebe mehdinia , Masoud Fereidoni , Ali Moghimi , Comparison of the Effect of Inrtaperitoneal and Intrathecal Injection of Cocaine on Thermal Pain Threshold in Rat , (The 6th National Congress on Addiction Biology (AddBio 2012 , 2012-06-20
 30. soraya abbasi , Ali Moghimi , F. Sabouni , S. Ansari Majd , Inhibition of NO production in LPS-stimulated primary rat microglial cells by Bromelain , پنجمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی انجمن نوروژنتیک ایران , 2011-11-23
 31. shirin hosseini , Masoud Fereidoni , Ali Moghimi , Farzaneh Sabouni , Anti-inflammatory effect of shikonin on cultured astrocytes derived from rat brain , First Annual Conference/Workshop on Neural Stem Cells , 2011-10-27
 32. shirin hosseini , Masoud Fereidoni , Ali Moghimi , Farzaneh Sabouni , Activity and Viability alteration of inflamed rat astrocyte by shikonin , First Annual Conference/Workshop on Neural Stem Cells , 2011-10-27
 33. seied mehdi beheshti nasr , M. Mohammad-Zadeh , Ali Moghimi , The role of minocycline on amygdala kindled seizures in rat , بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , 2011-10-10
 34. Ali Moghimi , Malihe Moghadami , Razieh Jalal , Morteza Behnam Rassouli , Nasser Mahdavi SHahri , Effects of infantile acute repeated hyperglycemia on neuronal density of hippocampus and severity of PTZ induced convulsions in Wistar rats , 29th International Epilpepsy congress , 2011-08-28
 35. tahere ebrahimi poor , Farhang Haddad , Maryam Moghaddam Matin , Ali Moghimi , The effect of hydrocortisone on induction of aneuploidy in L929, a mouse fibroblast cell line , 1st International student congress on Cell and Molecular Medicine , 2011-02-17
 36. Morteza Behnam Rassouli , , , Ali Moghimi , Study of Cognitive Deficit and Hippocampal Neuronal Loss in Type 1 and Type 2 Diabetic Models , 14th Asia-Oceania Congress of Endocrinology , 2010-12-02
 37. Masoud Fereidoni , fatemeh faghih majidi , Ali Moghimi , Effect of Repeated Anesthesia Induced By Thiopental in the Neonate Rats on Convulsions Induced By Pentylentetrazole after Maturation , 5th Congress of Federation of Asian and Oceanian Neuroscience Societies FAONS , 2010-11-25
 38. Ali Moghimi , , , Zahra Ghassemzadeh , Morteza Behnam Rassouli , Susceptibility of adult rats to PTZ induced epileptiform convulsions after fetal and infantile exposore to noise stress and hypertermic-induced seizures , 8th Asian & Oceanian Epilepsy Congress 2010-AOEC , 2010-10-20
 39. Nasser Mahdavi SHahri , Fahimeh Shahabipour , , Maryam Moghaddam Matin , Masoud Fereidoni , Morteza Behnam Rassouli , Ali Moghimi , PREPARATION OF AN ACELLULAR CANCELLOUS BOVIN MATRIX FOR TISSUE ENGINEERING , BONE -TEC , 2010-10-07
 40. maryam vatankhah , Mohammad Reza Akbarzadeh Totonchi , Ali Moghimi , An Intelligent System for Diagnosing Sleep Stages Using Wavelet Coefficients , International Conference on Electronics and Information Engineering-ICEIE 2010 , 2010-09-16
 41. , Masoud Fereidoni , Ali Moghimi , Antinociceptive effects of aspirin on thermal and chemical pain model in Fruit fly (Drosophila melanogaster , 16th National and 4th International Conference of Biology , 2010-09-14
 42. , Masoud Fereidoni , Ali Moghimi , زینب کاوسی , The effects of acute administration of ultra low and usual doses of morphine on retention of memor yformed in the presence of forced swimming stress in rat , 16th National and 4th International Conference of Biology , 2010-09-14
 43. Mehrnoosh Zobeiri , Ali Moghimi , Morteza Behnam Rassouli , , EFFECTS OF EXPERIMENTAL NOISE POLLUTION ON HYPERTHERMIC-INDUCED SEIZURES IN WISTAR RAT INFANTS , 9th European Congress on Epileptology , 2010-06-27
 44. , Morteza Behnam Rassouli , Ali Moghimi , Masoud Fereidoni , , , Comparative study of the effects of type 1 and 2 diabetes on learning and memory in male Wistar rats , دومین کنگره بین المللی سندرم متابولیک چاقی و دیابت , 2010-06-16
 45. Ali Moghimi , Morteza Behnam Rassouli , Masoumeh Kheirabadi , - - , بررسی اثرات دوره تاثیر میدان الکترومغناطیسی برروند ترمیم عصب , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , 2009-11-03
 46. Malihe Moghadami , Ali Moghimi , Morteza Behnam Rassouli , Nasser Mahdavi SHahri , Razieh Jalal , تاثیر هیپرگلایسمی حاد مکرر دوران نوزادی بر تراکم نورونی ناحیه ه CA3 هیپوکاپ رت نر نژاد ویستار نابالغ , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , 2009-11-03
 47. Saeid Sobhanirad , Reza Valizadeh , Ali Moghimi , Abbas Ali Naserian , Effects of feeding zinc sources on biochemical parameters, concentration of some hormones and zinc in serum of Holstein dairy cows , 60th Annual Meeting of the European Association for Animal Production , 2009-08-24
 48. Ali Moghimi , Comparison between single injection of Pentylentetrasole and separated injections for induction of epileptiform convulsions , 28th International Epilepsy Congress , 2009-06-28
 49. علی مخلصی , محمد علی خلیل زاده , صادقی , Ali Moghimi , هما فال سلیمان , The Effect of EECP on the Rate of Coronary Arteries in Human Blood Circulation Model , Biomedical Engineering 2008 , 2008-02-13
 50. Razieh Jalal , , Ali Moghimi , Comparsion of the hypolipidemic effects of the aqueous extract of garlic and shallot on fructose-induced insulin resistance rats , The 9th Iranian Congress of Biochemistry & the 2nd International Congress of Biochemistry and Molecular Biology , 2007-10-29
 51. Razieh Jalal , , Ali Moghimi , The effect of aqueous shallot and garlic extracts on the fasting insulin resistance and glucose tolerance test in fructose-induced insulin resistance rats. , 18th Iranian Congress of Physiology & Pharmacology , 2007-08-26
 52. , Razieh Jalal , Ali Moghimi , Effect of shallot and garlic extract on learning and memory in fructose-induced insulin resistance rats. , 18th Iranian Congress of Physiology & Pharmacology , 2007-08-26
 53. mohammad amin edalatmanesh , Ahmad Reza Bahrami , Ali Moghimi , Morteza Behnam Rassouli , Maryam Moghaddam Matin , MESENCHYMAL STEM CELL TRANSPLANTS IMPROVE MOTOR DISORDERS OF RATS AFTER CHEMICAL LESION OF STRIATUM AS A MODEL OF HD , 8th International Conference on AD/PD , 2007-03-14
 54. Farhang Haddad , - - , Ali Moghimi , Mohammad Farhad Rahimi , محمد قوام نصیری , Comparing the radioprotectory effect of vitamins A, E and Cotoneaster nummularia on mouse bone marrow cells against Gamma irradiation , UK MEG/UKEMS INTERNATIONAL CONFERENCE , 2004-09-15
Persian Papers in Journal

 1. انسیه نامجو , رویا لاری , ناصر مهدوی شهری , علی مقیمی , مهرنگار رجحان نژاد , لیلا ایزی , بررسی اثرات تجویزهمزمان اینترفرون های نوع یک (آلفا وبتا) و فاکتور محرک رشد کلونی گرانولوسیت (G-CSF)برسطوح سرمی گلوکز، تری گلیسرید و کلسترول در خون موش سوری , دانشگاه علوم پزشکی سبزوار , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲, صفحه ۹۳-۱۰۰
 2. آرش عبدالملکی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , ناصر مهدوی شهری , اثرات متیل پردنیزولون بر بازیابی عملکرد حرکتی به دنبال قطع عصب سیاتیک و پیوند داربست سلول زدایی شده در موش صحرایی , افق دانش , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۲۰۷-۲۱۴
 3. فاطمه السادات ستوده , مسعود فریدونی , علی مقیمی , اثر عصاره هیدروالکلی گیاه کمای بیابانی (Ferula szowitsiana) بر کیندلینگ شیمیایی ایجادشده توسط پنتیلن تترازول در موش صحرایی , دانشور پزشکی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۴۵-۵۳
 4. رویا لاری , سیما جهانبخشی , الهه محمدی , علی میرشاهی , ناصر مهدوی شهری , علی مقیمی , اثر تجویز همزمان عامل محرک کلونی گرانولوسیت و اینترفرون- آلفا بر پوکی استخوان , دانشکده پزشکی اصفهان - Journal of Isfahan Medical School , دوره ( ۳۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۱-۱۱
 5. ناصر حافظی مطلق , محمدعلی خلیل زاده , علی مقیمی , مدل‌سازی آمیختگی سیگنال EEG و تداخل‌چشمی در فضای هادی‌حجمی سر , مدل سازی در مهندسی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۱۵-۱۲۹
 6. اعظم آل نجف , مسعود فریدونی , علی مقیمی , احسان محبی , محمد محمدزاده , تاثیر هارمالین بر تشنجات ناشی از کیندلینگ الکتریکی آمیگدال در موش صحرایی , دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۶۹۷-۷۰۶
 7. فاطمه حجی پور , مسعود فریدونی , علی مقیمی , اثر تجویز داخل نخاعی ویتامین K2 بر رفتارهای دردی در آزمون های Tail flick و فرمالین در موش صحرایی , دانشگاه علوم پزشکی مازندران - Journal of Mazandaran University of Medical Sciences , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۱۳۸-۱۴۶
 8. فاطمه حجی پور , مسعود فریدونی , علی مقیمی , اثر تجویز داخل نخاعی ویتامین K2 بر ادم التهابی پای موش صحرایی، القاء شده با فرمالین , دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۱۳۷۹-۱۳۸۶
 9. مرجان کمال پور , مسعود فریدونی , علی مقیمی , تأثیر اتصالات منفذدار (Gap junction) نخاعی در کاهش و یا افزایش ادم التهابی پای موش صحرایی در حضور و غیاب دوزهای نرمال و بسیار کم مرفین , پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل - Journal of Babol University of Medical Sciences , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۴۵-۵۱
 10. ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , احمدرضا بهرامی , محمد علی زاد نمینی , سمیه نادری , معصومه خیرآبادی , فاطمه ناصری , آماده‌سازی داربست‌های سه بعدی سلول‌زدایی شده به عنوان مدلی برای مهندسی بافت و ارزیابی عملکرد آنها با استفاده از بافت بلاستما در شرایط آزمایشگاهی , دانشگاه علوم پزشکی گرگان , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۸-۱۷
 11. نرجس لطفی قادیکلائی , مسعود فریدونی , علی مقیمی , اثرات تجویز سیستمیک و درون قشر پیش‌پیشانی اتانول بر حافظه کاری فضایی در موش صحرایی نر , فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران-Physiology and Pharmacology , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۴۳۷-۴۴۸
 12. راهبه مهدی نیا , مسعود فریدونی , علی مقیمی , اثر تجویز نخاعی کوکائین و آنتاگونیست سروتونرژیک (سیپروهپتادین)، بر احساس درد در موش صحرایی , دانشگاه علوم پزشکی ارتش , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۲۸۹-۲۹۹
 13. ملیحه اسکندری تربقان , مسعود فریدونی , علی مقیمی , اثر اوسلتامیویر بر پردردی ناشی از غلظت‌های ناچیز مرفین و تحمل‌زایی به مرفین در مگس سرکه , دانشگاه علوم پزشکی سبزوار , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۴۲۳-۴۳۴
 14. راهبه مهدی نیا , مسعود فریدونی , علی مقیمی , اثر کوکایین و آنتاگونیست سروتونرژیک (سیپروهپتادین) بر ادم التهابی پای موش صحرایی , دانشکده پزشکی اصفهان - Journal of Isfahan Medical School , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۱-۱۰
 15. داود سبحانی راد , علی مقیمی , علی غنائی چمن آباد , پرویز معروضی , بررسی و مقایسه ویژگی های زبانی کودکان اوتیستیک , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۱۹-۱۲۸
 16. سیدمهدی بهشتی نصر , علی مقیمی , محمد محمدزاده , بررسی اثر مینو سایکلین برروند کیندلینگ آمیگدال در موش های صحرایی , فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران-Physiology and Pharmacology , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۲۲۳-۲۳۰
 17. تکتم تختی , مسعود فریدونی , علی مقیمی , مرتضی بهنام رسولی , اثرات استرس شنای اجباری بر تشنجات القاء شده با پنتیلن تترازول در موش صحرایی , زیست شناسی ایران , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۳۷۷-۳۸۸
 18. شیرین حسینی , فرزانه صابونی , مسعود فریدونی , علی مقیمی , تأثیر ضد التهابی شیکونین بر کشت آستروسیتی مغز موش صحرایی , فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران-Physiology and Pharmacology , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷, صفحه ۱۰۷-۱۲۰
 19. ناصر مهدوی شهری , مریم مقدم متین , مسعود فریدونی , احمدرضا بهرامی , سعیده خواجه احمدی , زهرا یارجانلی , سمیه نادری , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , محمد علی زاد نمینی , مقایسه رفتار سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت و سلولهای بلاستمایی لاله گوش خرگوش کاشته شده در داربست بافت فاقد سلول لثه انسان , سلول و بافت , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷, صفحه ۵۵-۶۳
 20. فاطمه فقیه مجیدی , علی مقیمی , مسعود فریدونی , اثر بیهوشی مکرر توسط تیوپنتال در دوره نوزادی بر تشنج پذیری توسط پنتیلن تترازول و پاسخ به درد در رت پس از بلوغ , کومش- Koomesh , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۴۸۰-۴۸۵
 21. ام البنین عمورجبی , علی مقیمی , همایون خزئلی , بررسی اثر تزریق داخل بطن مغزی گرلین و لپتین بر غلظت هورمونهای تیروئیدی (T3 و T4 ) در موش صحرائی , فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران-Physiology and Pharmacology , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۷۰-۷۸
 22. سیدمهدی بهشتی نصر , محمد محمدزاده , علی مقیمی , بررسی اثر مینوسیکلین بر شدت تشنج های ناشی از کیندلینگ آمیگدال در موش صحرایی , دانشگاه علوم پزشکی سبزوار , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۱-۱۲
 23. ملیحه اسکندری تربقان , مسعود فریدونی , علی مقیمی , اثرات وابسته به غلظت مرفین، آسپیرین، کپسایسین و عصاره هیدروالکلی فلفل قرمز در مدل درد حرارتی و شیمیایی در مگس سرکه (DROSOPHILA MELANOGASTER) , فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران-Physiology and Pharmacology , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۳۵۸-۳۷۱
 24. ساره رستمی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , مسعود فریدونی , زینب مؤمنی , بررسی مقایسه ای اثرات دیابت نوع1 و نوع 2 بر حافظه و یادگیری در رت های نر نژاد ویستار , دیابت و متابولیسم ایران- دیابت و لیپید ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰, صفحه ۱۳۰-۱۳۹
 25. اعظم صادق , مسعود فریدونی , علی مقیمی , مقایسه اثر دوزهای بسیار کم با دوزهای موثر متعارف از مورفین توام با استرس شنای اجباری بر به یاد آوری حافظه در موش صحرائی , فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران-Physiology and Pharmacology , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۱۳۷-۱۴۶
 26. زینب اکبرنژاد , دکتر حسن حقیر , علی مقیمی , دکتر آمنه سازگارنیا , فاطمه متجدد , دکتر علیرضا فاضل , اثرات همزمان استرس نوری و صوتی بر میزان وزن تولد نوزادان رت , زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۳۱-۳۵
 27. علی مقیمی , ناصر مهدوی شهری , زهرا حق پیما , عادل حق نژادآذر , بررسی اثر استرس دوران جنینی بر رفتارهای هیجانی، جستجوگری و ویژگیهای مورفولوژیک هیپوکامپ رت ویستار , دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی , دوره ( ۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹
 28. مریم علیزاده , فرزانه صابونی , شاه صنم عباسی , علی مقیمی , کمال الدین حق بین , تاثیر شیکونین، داروی مورد استفاده در آسیای شرق، بر فعالیت و آپپتوز سلول های ملتهب میکروگلیا در In-vitro , زیست شناسی ایران , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۳۰۰-۳۱۱
 29. جواد بهارآرا , علی مقیمی , سعیده ثمره موسوی , اثر امواج تلفن همراه با فرکانس 940 مگا هرتز بر یادگیری و حافظه فضایی موش های آزمایشگاهی نژاد بالب سی , ارمغان دانش , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۵۳-۶۴
 30. میرتقی گروسی فرشی , جلیل باباپور , حسن عشایری , علی مقیمی , علی غنائی چمن آباد , بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر سطح نمره صحیح آزمون حافظه بینائی بنتون در دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , دوره ( ۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴
 31. علی غنائی چمن آباد , میرتقی گروسی فرشی , حسن عشایری , جلیل باباپور , علی مقیمی , بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر کارکرد حافظه ی عددی دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۱۴۹-۱۶۵
 32. محمدامین عدالت منش , احمدرضا بهرامی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , مریم مقدم متین , فاطمه ناصری , مطالعه رفتاری اثرات پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان، بر بهبود اختلالات حرکتی در مدل حیوانی بیماری هانتینگتون , فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران-Physiology and Pharmacology , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۱۹۴-۲۰۰
 33. اعظم شفائی , مسعود فریدونی , علی مقیمی , مرتضی بهنام رسولی , اثر دوزهای فوق العاده ناچیز مرفین بر روی تشنج القاء شده با پنتیلن تترازول (PTZ) , فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران-Physiology and Pharmacology , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۳۰۷-۳۱۳
 34. فاطمه قلی زاده نسری , محمدرضا نیکروش , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , فاطمه بهنام رسولی , بررسی آثار حفاظتی تجویز عصاره ساقه گیاه دم اسب بر دژنراسیون مرکزی ناشی از ضایعه کمپرسیو عصب سیاتیک در نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع رت , علوم تشریح - Anatomical Sciences , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۲۶۹-۲۷۷
 35. مجید قشونی , محمدعلی خلیل زاده , علی مقیمی , تحلیل فعالیت الکتریکی مغزی ERP در بازیابی حافظه اپیزودیک , مهندسی پزشکی زیستی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱, صفحه ۱-۷
 36. فاطمه قلی زاده نسری , مرتضی بهنام رسولی , محمد رضا نیکروش , علی مقیمی , فاطمه بهنام رسولی , بررسی اثرات حفاظتی متاسیلیکات سدیم بر دژنراسیون مرکزی ناشی از ضایعه کمپرسیون عصب سیاتیک در نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع رت , علوم تشریح - Anatomical Sciences , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲, صفحه ۹-۱۶
 37. امیر محمد ملوندی , فرهنگ حداد , علی مقیمی , تعیین دوز و زمان مناسب تیمار با وین بلاستین جهت القاء آنیوپلوئیدی در سلول های مغز استخوان موش نر نژاد balb/c با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس , علوم پایه پزشکی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۱, صفحه ۴۶-۵۳
 38. نرگس کراچیان , حجت اله علائی , مهین غروی نائینی , علی اصغر پیله وریان , علی مقیمی , اثرات عصاره الکلی جودوسر، علف چای، گل ساعتی و اسطوخودوس در کاهش علائم ترک مرفین در موش صحرایی , فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران-Physiology and Pharmacology , دوره ( ۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲
 39. علی رمضانی , ناصر مهدوی شهری , علی رمضانی , سید محمد علی شریعت زاده , معصومه مدرس (دانشجو) , علی مقیمی , حمید طوفانی , ملک سلیمانی , مریم مقیمیان , بررسی برخی اختصاصات کمی و کیفی درماتوگیلفیک در مبتلایان به اختلال خلقی دو قطبی نوع 1، در نژاد فارس ساکن در استان خراسان , دانشگاه علوم پزشکی اراک , دوره ( ۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸
 40. محبوبه تشکری , علی مقیمی , علی اصغر پیله وریان , مریم مقیمیان , شدت و شیوع بی اختیاری ادراری در زنان شاغل پس از یائسگی , زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility , دوره ( ۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۴
 41. محمد کیانی , علی مقیمی , مریم مقیمیان , مسعود فریدونی , بررسی اثرات میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی متناوب بر حملات تشنچی فراخوانده با پنتیلن تترازول در رت , افق دانش , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶, صفحه ۵-۱۱
 42. علی مقیمی , مرتضی بهنام رسولی , ارتباط سطح پلاسمایی تستوسترون با تشنجات صرع گونه حاصل از پنتیلن تترازول در رت های نر طبیعی،تیمار شده با تستوسترون و گنادکتومی شده , ارمغان دانش , دوره ( ۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۱
 43. زهراملقب به فرشته قاسم زاده , علی مقیمی , بررسی اثر شبه هورمون جوانی سنتتیک (pyriproxyfen) بر مراحل لاروی و میزان بازماندگی میگوی آب شیرین , علمی شیلات ایران , دوره ( ۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲, صفحه ۱۳۹-۱۴۹
 44. فرهنگ حداد , علی مقیمی , استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در بررسی اثر حفاظتی ویتامینهای A وE در مقابل صدمات کروموزومی وارده بر سلولهای مغز استخوان موش قبل و بعد از پرتودهی گاما , علوم پایه پزشکی ایران , دوره ( ۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۲
 45. رویا جاجوندیان , پژمان بهاری چهارده , علی مقیمی , بررسی اثر حفاظتی زردچوبه در مسمومیت کبدی تجربی در جوجه های گوشتی نژاد ارین وتغییرات انزیمی حاصله , فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران-Physiology and Pharmacology , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲, صفحه ۱۶۹-۱۷۹
 46. علی مقیمی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , علیرضا لطفی , بررسی تاثیر دوره های نوری بر رشد مراحل لاروی، دگردیسی و بقای میگوی بزرگ آب شیرین Macrobrachium rosenbergii , علوم دانشگاه تهران , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲, صفحه ۴۴۱-۴۵۰
 47. زهرا حق پیما , علی مقیمی , مرتضی بهنام رسولی , مریم مقیمیان , بررسی تأثیر محرومیت از ویتامین A بر یادگیری و حافظه فضایی رتهای نژاد ویستار , علوم-دانشگاه فردوسی مشهد , دوره ( ۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۵
Papers in Journal

 1. , , , Ali Moghimi , , Topological feature extraction of nonlinear signals and trajectories and its application in EEG signals classi cation , EN , Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences , Volume ( 26 ) , 2018-5, Pages 1329-1342
 2. naeima eftekhar , Ali Moghimi , , , , Ocimum basilicum affects tracheal responsiveness, lung inflammatory cells and oxidant–antioxidant biomarkers in sensitized rats , EN , Drug and Chemical Toxicology , 2018-3
 3. S. Lashkari , A. Sheikhani , M. R. Hashemi Golpayegani , Ali Moghimi , H.R. Kobravi , Detection and Prediction of Absence Seizures Based on Nonlinear Analysis of the EEG in Wag/Rij Animal Model , EN , International Clinical Neurosciences Journal , Volume ( 5 ) , 2018-3, Pages 21-27
 4. naeima eftekhar , Ali Moghimi , Mohammad Hossein Boskabadi , Prophylactic effect of rosmarinic acid on tracheal responsiveness, white blood cell count and oxidative stress markers in lung lavage of sensitized rat , EN , Pharmacological Reports , Volume ( 70 ) , 2018-2, Pages 119-125
 5. farzaneh rostami , M. Javan , Ali Moghimi , Aliakbar Haddad-Mashadrizeh , Masoud Fereidoni , Streptozotocin-induced hippocampal astrogliosis and insulin signaling malfunction as experimental scales for subclinical sporadic Alzheimer model , EN , Life Sciences , Volume ( 188 ) , 2017-9, Pages 172-185
 6. Masoud Naseri , Abbas Parham , Ali Moghimi , The effect of sodium thiopental as a GABA mimetic drug in neonatal period on expression of GAD65 and GAD67 genes in hippocampus of newborn and adult male rats , EN , Iranian Journal of Basic Medical Sciences , Volume ( 20 ) , 2017-8, Pages 996-1001
 7. Elham kordi jaz , Ali Moghimi , Masoud Fereidoni , Ali Shamsizadeh , Ali Roohbakhsh , SB-334867, an orexin receptor 1 antagonist, decreased seizure and anxiety in pentylenetetrazol kindled rats , EN , Fundamental & Clinical Pharmacology , Volume ( 2 ) , 2017-4, Pages 201-207
 8. tahere ebrahimi poor , Farhang Haddad , Maryam Moghaddam Matin , Ali Moghimi , Hydrocortisone increases the vinblastine-induced chromosomal damages in L929 cells investigated by the micronucleus assay on cytokinesis-blocked binucleated cells , EN , Iranian Journal of Toxicology , Volume ( 11 ) , 2017-3, Pages 1-6
 9. arash abdolmaleki , Mohammad Bagher Ghayour , Ali Moghimi , Morteza Behnam Rassouli , How much time is needed for evaluating the sciatic nerve recovery after transect and graft conduit? , EN , Journal of Biomedical Materials Research Part A , Volume ( 105 ) , 2017-3, Pages 1558-1558
 10. H. R. Kobravi , Ali Moghimi , Z. Khodadadi , Effect of Treadmill Training Protocols on Locomotion Recovery in Spinalized Rats , EN , Journal of Medical Signals and Sensors , Volume ( 7 ) , 2017-1, Pages 53-57
 11. arash abdolmaleki , Ali Moghimi , Mohammad Bagher Ghayour , Morteza Behnam Rassouli , Evaluation of neuroprotective, anticonvulsant, sedative and anxiolytic activity of citicoline in rats , EN , European Journal of Pharmacology , Volume ( 12 ) , 2016-8, Pages 275-279
 12. Moein Asefi Yazdi , Sahar Moghimi , Hadi Kalani , Ali Moghimi , Dynamic modeling of SEMG–force relation in the presence of musclefatigue during isometric contractionsMoein , EN , Journal of Biomedical Signal Processing and Control , Volume ( 28 ) , 2016-4, Pages 41-49
 13. soraya abbasi , Farzaneh Sabouni , Ali Moghimi , Saeed Ansari Majd , Modulation of Lipopolysaccharide Stimulated Nuclear Factor kappa B Mediated iNOS/NO Production by Bromelain in Rat Primary Microglial Cells , EN , Iranian Biomedical Journal , Volume ( 20 ) , 2016-1, Pages 33-40
 14. fatemeh hasanzadeh , Sahar Moghimi , Ali Moghimi , حسین شهابی , بررسی الکتروانسفالوگرام شبکه موثر مغز انسان در حین گوش دادن به موسیقی به منظور تشخیص احساسات , EN , پردازش علائم و داده ها , Volume ( 12 ) , 2015-10, Pages 41-54
 15. Marjan Kamalpour , Masoud Fereidoni , Ali Moghimi , Effects of Intrathecal Carbenoxolone Treatment on Nociception and Analgesia in Rat , EN , Balkan Medical Journal , Volume ( 31 ) , 2014-6, Pages 164-172
 16. Azita Mehrbakhsh , Nasser Mahdavi SHahri , Masoud Fereidoni , Ali Moghimi , Tayebe Chahkandi , Study of Anthropometric, Dermatoglyphic Traits and Symmetry of Feet in Folk Fars Girls of Birjand Aged from Birth to 10 , EN , علوم تشریح - Anatomical Sciences , Volume ( 11 ) , 2014-5, Pages 81-86
 17. Masoud Fereidoni , Farzaneh Sabouni , Ali Moghimi , shirin hosseini , The effects of trypsin on rat brain astrocyte activation , EN , Iranian Journal of Neurology , Volume ( 12 ) , 2013-10, Pages 129-135
 18. S. M. Beheshti Nasr , Ali Moghimi , M. Mohammad-Zadeh , A. Shamsizadeh , S. M. Noorbakhsh , The effect of minocycline on seizures induced by amygdala kindling in rats , EN , Seizure , Volume ( 22 ) , 2013-9, Pages 670-674
 19. Ali Moghimi , Samaneh Mollazadeh , Fatemeh Behnam Rassouli , Reza Shiee , Mohammad Ali Khalilzade , The Effect of Ciprofloxacin Injection on Genetically Absence Prone (Wag/Rij) Rat s Electroencephalogram Characteristics , EN , Basic and Clinical Neuroscience , Volume ( 4 ) , 2013-2, Pages 31-35
 20. hafezeh davari , Farhang Haddad , Ali Moghimi , Mohammad Farhad Rahimi , M. R. Gavam Nasiri , Study of radioprotective effect of green tea against gamma irradiation using micronucleus assay on binucleated human lymphocytes , EN , Iranian Journal of Basic Medical Sciences , Volume ( 15 ) , 2012-10, Pages 1026-1031
 21. Malihe Moghadami , Ali Moghimi , Emad Ahangar , Razieh Jalal , Morteza Behnam Rassouli , Nasser Mahdavi SHahri , Effects of Infantile Repeated Hyperglycemia on Behavioral Alterations in Adult male and female Rats , EN , Basic and Clinical Neuroscience , Volume ( 3 ) , 2012-8, Pages 60-67
 22. Malihe Moghadami , Ali Moghimi , Razieh Jalal , Morteza Behnam Rassouli , Nasser Mahdavi SHahri , Effects of infantile repeated hyperglycemia on neuronal density of hippocampus and Pentylentetrazol induced convulsions in male Wistar rats , EN , Iranian Journal of Basic Medical Sciences , Volume ( 15 ) , 2012-5, Pages 951-957
 23. , Masoud Fereidoni , Ali Moghimi , The Effect of Acute Stress on Formed Memory Recall after Prescription of Very Low to Regular Doses of Morphine in Rats , EN , تحقیقات علوم پزشکی زاهدان - Zahedan Journal of Research in Medical Sciences , Volume ( 14 ) , 2012-4, Pages 1-6
 24. soraya abbasi , F. Sabouni , Ali Moghimi , S. Ansari Majd , A. Parvaneh Tafreshi , Inhibition of NO production in LPS-stimulated primary rat microglial cells by Bromelain , EN , Journal of Cell and Molecular Research , Volume ( 3 ) , 2012-3, Pages 57-66
 25. saba saif hosseini , Mehrdad Jahanshahi , Ali Moghimi , Nasrin Sadat Azami , The effect of Scopolamine on avoidance Memory and Hippocampal Neurons In Male Wistar Rats , EN , Basic and Clinical Neuroscience , Volume ( 3 ) , 2011-12, Pages 9-15
 26. , Ali Moghimi , Mehrdad Iranshahi , Effects of ethanolic extract of pine needles (Pinus eldarica Medw.) on reserpine-induced depression-like behavior in male Wistar rats , EN , Pharmacognosy Magazine , Volume ( 7 ) , 2011-9, Pages 248-253
 27. Razieh Jalal , Sayyed Majid Bagheri , Ali Moghimi , The Effect of Iranian Shallot or Garlic Aqueous Extracts on Learning, Memory and Serum Biochemical Variables in Fructose-fed Wistar Rats , EN , Iranian Journal of Basic Medical Sciences , Volume ( 14 ) , 2011-6, Pages 284-289
 28. F. Rajabipour , Davar Shahsavani , Ali Moghimi , S. jamili , N. Mashaii , comparison of serum enzyme activity in great sturgeon,HUSO huso, cultured in brackish and fresh water rarth ponds in iran , EN , Comparative Clinical Pathology , Volume ( 2 ) , 2010-5, Pages 301-305
 29. zeinab neshati , Maryam Moghaddam Matin , Ahmad Reza Bahrami , Ali Moghimi , Differentiation of mesenchymal stem cells to insulin-producing cells and their impact on type 1 diabetic rats , EN , Journal of Physiology and Biochemistry , Volume ( 66 ) , 2010-5, Pages 181-187
 30. Amir Mohammad Malvandi , Farhang Haddad , Ali Moghimi , Acute Restraint Stress Increases the Frequency of Vinblastin- induced Micronuclei in Mouse Bone Morrow Cells , EN , Stress-The International Journal on the Biology of Stress , Volume ( 13 ) , 2010-1, Pages 276-280
 31. Maryam Tehranipour , Ali Moghimi , Neuroprotective effects of testosteron on regenerating , EN , Journal of Motor Behavior , Volume ( 42 ) , 2010-1
 32. Ali Moghimi , J.Baharara , S. S. Musavi , Effect of Mobile Phone Microwaves on Fetal Period of BALB/ c Mice in Histological Characteristics of Hippocampus and Learning Behaviors , EN , Iranian Journal of Basic Medical Sciences , Volume ( 12 ) , 2009-11, Pages 150-157
 33. Farhad Rajabipour , Davar Shahsavani , Ali Moghimi , Shahla Jamili , Nasrin Mashaii , Comparision of serun enzyme activity in great stugeon, Huso Huso, cultured in brackish and fresh water earth ponds in Iran , EN , Comparative Clinical Pathology , 2009-6
 34. Morteza Behnam Rassouli , , محمدرضا نیکروش , Ali Moghimi , Neuroprotective effects of Equisetum telmateia in rat , EN , Journal of Cell and Molecular Research , Volume ( 1 ) , 2009-3, Pages 29-33
 35. , Ali Moghimi , داود عطاران , اثنی عشری , Self-hypnosis in attenuation of asthma symptoms severity , EN , Journal of Applied Sciences , Volume ( 9 ) , 2009-1, Pages 188-192
 36. Farhang Haddad , Ali Moghimi , - - , mohammad hadi rahimi , Mohammad Reza Gawam-Nasiri , Analysing the Radioprotective Effect of Cotoneaster Nummularia in Mouse Bone Marrow Cells Using Micronucleus Assay , EN , Journal of Cell and Molecular Research , Volume ( 2 ) , 2009-1, Pages 77-83
 37. mohammad amin edalatmanesh , Ahmad Reza Bahrami , Morteza Behnam Rassouli , Maryam Moghaddam Matin , Ali Moghimi , زینب نشاطی , Microanatomical evidences for potential of mesenchymal stem cells in amelioration of striatal degeneration , EN , Neurological Research , Volume ( 30 ) , 2008-12, Pages 1086-1090
 38. داوود سبحانی , Ali Moghimi , Comparision between phonological priming and semantic priming in the short verbal memory span , EN , Journal of Applied Sciences , Volume ( 7 ) , 2008-8, Pages 3764-3769
 39. , Jamshid Darvish , Zahra Ghassemzadeh , Ali Moghimi , Elliptic Fourier analysis on the tympanic bullae in three Meriones species (Rodentia, Mammalia): its application in biosystematics , EN , Acta Zoologica Cracoviensia , Volume ( 51 ) , 2008-7, Pages 49-58
 40. , Ali Moghimi , H. Rakhshande , Hamid Ejtehadi , Masoumeh Kheirabadi , The effect of Rosa damascena essential oil on the amygdala electrical kindling seizures in rat , EN , Pakistan Journal of Biological Sciences , 2008-5, Pages 746-751
 41. Saeid Sobhanirad , Reza Valizadeh , Ali Moghimi , Abdol Mansour Tahmasbi , Assessment of changes in Anxiety and Exploratory Behaviours Following Zinc Supplementation in Rats , EN , Research Journal of Biological Sciences , Volume ( 3 ) , 2008-5, Pages 1415-1418
 42. Fatemeh Naseri , Nasser Mahdavi SHahri , Kamran Sardari , Ali Moghimi , Ahmad Reza Bahrami , Masoumeh Kheirabadi , mohammad amin edalatmanesh , Experimental study of the tendon healing and remodeling after local injection of bone marrow myeloid tissue in rabbit , EN , Journal of Biological Science , Volume ( 8 ) , 2008-3, Pages 591-597
 43. Saeid Sobhanirad , Reza Valizadeh , Ali Moghimi , Abbas Ali Naserian , - - , Evaluation the Anxiolytic Effects of Zinc Supplimented Diet in the Elevated Plus-maze Test , EN , Research Journal of Biological Sciences , Volume ( 3 ) , 2008-1, Pages 964-967
 44. Masoumeh Kheirabadi , Ali Moghimi , Hassan Rakhshande , Morteza Behnam Rassouli , Evaluation of the Anticonvulsant Activities of Rosa damascena on the PTZ Induced Seizures in Wistar Rats , EN , Journal of Biological Science , Volume ( 8 ) , 2008-1, Pages 426-430
 45. Razieh Jalal , , Ali Moghimi , Morteza Behnam Rassouli , Hypoglycemic effect of Aqueous Shallot and garlic in rats with fructose – induced insulin resistance , EN , Journal of clinical Biochemistry and Nutrition , 2007-11, Pages 218-223
 46. - - , Masoud Fereidoni , Nasser Mahdavi SHahri , Ali Moghimi , Protective and therapeutic effects of Curcuma longa powder on the CCL4 inducedhepatic damage , EN , فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران-Physiology and Pharmacology , Volume ( 9 ) , 2006-1, Pages 143-150