1. فاطمه السادات ستوده , مسعود فریدونی , علی مقیمی , سیدجواد ساغروانیان , A comparison between diazepam and Ferula szowitsiana extract on PTZ induced convulsion in male wistar rat , اولین همایش جانورشناسی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۸
 2. فاطمه السادات ستوده , مسعود فریدونی , علی مقیمی , Ferula szowitsiana extract is able to delay PTZ induced kindling seizures in male wistar rat , اولین همایش جانورشناسی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۸
 3. سحر مقیمی , مهسا گرجستانی , علی مقیمی , بررسی رابطه بین پوش سیگنال صحبت و فعالیت الکتریکی قشر مغز , دوازدهمین کنفرانس سیستم‌های هوشمند ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
 4. راهبه مهدی نیا , مسعود فریدونی , علی مقیمی , نقش گیرنده های نخاعی سروتونین در اثرات ضد التهابی حاصل از تزریق نخاعی کوکائین , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 5. نرجس لطفی قادیکلائی , مسعود فریدونی , علی مقیمی , اثر تجویزحاد سیستمیک اتانول10% و20% (g/kg 1.5) بر حافظه کاری در موش صحرایی نر نژاد , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 6. رویا لاری , سیما جهانبخشی , الهه محمدی , علی میر شاهی , علی مقیمی , بررسی اثرات فاکتور محرک کلونی گرانولوسیتی و اینترفرونهای نوع یک بر پوکی استخوان , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 7. ملیحه اسکندری تربقان , مسعود فریدونی , علی مقیمی , یک مطالعه مکانیسمی در بروز تحمل به اثر بی دردی مرفین در مگس سرکه بالغ , یازدهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعات درد در ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۲۵
 8. راهبه مهدی نیا , مسعود فریدونی , علی مقیمی , نقش گیرنده های نخاعی سروتونین در بی دردی حاصل از تزریق نخاعی کوکائین در آزمون فرمالین , یازدهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعات درد در ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۲۵
 9. صبا سیف حسینی , مهرداد جهانشاهی , علی مقیمی , نسرین سادات اعظمی , بررسی اثر اسکوپولامین بر تعداد نورون های ناحیه CA1 هیپوکامپ رت نر نژاد ویستار , دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۰
 10. محمدحسین خاکسار , محمدعلی خلیل زاده , وهاب یوسف زاده , علی غنائی چمن آباد , علی مقیمی , ارزیابی سیگنال های مغزی در بیماران دارای اختلال وسواسی - اجباری با استفاده از کمی سازی پتانسیل های وابسته به رخداد , نخستین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۰۷
 11. سمیرا بلندقامت , علی مقیمی , تفاوت های ساختاری و عملکردی مغز در افراد با قابلیت هیپنوتیزم پذیری بالا , نخستین کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۰۷
 12. راهبه مهدی نیا , مسعود فریدونی , علی مقیمی , مقایسه اثر تجویز داخل صفاقی و نخاعی کوکائین بر احساس درد در موش صحرایی نر , سومین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۴
 13. راهبه مهدی نیا , مسعود فریدونی , علی مقیمی , مقایسه اثر تجویز داخل صفاقی و داخل نخاعی کوکائین بر میزان ادم پا ناشی از فرمالین در موش صحرایی نر , چهارمین کنگره آزمایشگاه و بالین , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۳۰
 14. هانیه نیک فرجام , علی مقیمی , محمود حسینی , ناصر مهدوی شهری , اثرات داروی ضد صرع والپروئیک اسید در دوران بارداری بر اضطراب و حافظه اجتنابی نوزادان رت ویستار , هشتمین کنگره بین المللی صرع ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۱۸
 15. هانیه نیک فرجام , علی مقیمی , محمود حسینی , ناصر مهدوی شهری , محمدامین عدالت منش , بررسی تغییرات رفتاری - شناختی تزریق والپروئیک اسید در دوران بارداری بر نوزادان موش صحرائی، القاء مدل حیوانی بیماری اوتیسم , بیستمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷/۱۸
 16. آزیتا مهربخش , ناصر مهدوی شهری , مسعود فریدونی , علی مقیمی , طیبه چهکندی , تغییرات سنی در تقارن یابی ویژگیهای آنتروپومتریک و درماتوگلیفیک پا در محدوده 10 سال اول زندگی دختران فارس ساکن شهرستان بیرجند , اولین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
 17. سعیده بهرام زاده زوارم , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , مسعود فریدونی , گزارشی از کاربرد دستگاه ماز اتوماتیک به شکل عدد 8 برای ارزیابی اثرات ناشی از تزریق انسولین در ناحیه میانی قشر پیشانی بر حافظه کاری در موش صحرایی , اولین کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۰
 18. فاطمه فقیه مجیدی , مسعود فریدونی , علی مقیمی , بررسی اثر بی هوشی مکرر ناشی از تیوپنتال در دوره نوزادی بر میزان پاسخ به درد موش های صحرایی پس از بلوغ , همایش کشوری علوم اعصاب , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۷
 19. علی مقیمی , ناصر مهدوی شهری , عادل حق نژادآذر , صبا سیف حسینی , ثریا عباسی حبشی , بررسی اثر استر س دوران جنینی رت ویستار بر حملات تشنجی فبرایل نوزادی و تشنجات ناشی از PTZ در دوران بلوغ , همایش کشوری علوم اعصاب , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۷
 20. سمیه شهری , مسعود فریدونی , علی مقیمی , بررسی اثر بی هوشی مکرر نوزادی توسط کتامین بر درد القاء شده با فرمالین پس از بلوغ در رت , همایش کشوری علوم اعصاب , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۷
 21. سعیده بهرام زاده زوارم , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , مسعود فریدونی , بررسی اثر تزریق میکروی انسولین در ناحیه میانی قشر پیش پیشانی بر حافظه کاری در رت , همایش کشوری علوم اعصاب , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۷
 22. ملیحه اسکندری تربقان , مسعود فریدونی , علی مقیمی , بررسی تیمار مرفین و کپسایسین در مرحله لاروی بر احساس درد حرارتی در مگس سرکه بالغ Drosophila Melanogaster , همایش کشوری علوم اعصاب , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۷
 23. سیده رباب رحیمی , مسعود فریدونی , علی مقیمی , بررسی اثر بی هوشی مکرر نوزادی توسط پروپوفول بر درد پس از بلوغ در موش صحرایی , همایش کشوری علوم اعصاب , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۲۷
 24. شیرین حسینی , فرزانه صابونی , مسعود فریدونی , علی مقیمی , اهمیت آستروسیتها در بیماری پارکینسون , سمینار سراسری مبانی نوروبیولوژی در فرآیند پیری و دمانس , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰/۳۰
 25. شیرین حسینی , فرزانه صابونی , مسعود فریدونی , علی مقیمی , نقش آستروسیت ها در بیماریهای نورودژنراتیو , سمینار سراسری مبانی نوروبیولوژی در فرآیند پیری و دمانس , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰/۳۰
 26. مهرنوش زبیری , مهدی مرادپورخشتی , علی مقیمی , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , بررسی اثر تری آزین بر استعداد تشنجی القاء شده با پنتیلن تترازول در رت های نژاد ویستار , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۲۳
 27. علی مقیمی , ثریا عباسی حبشی , آیا زمان توقف استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در مطالعات مربوط به اپیلپسی فرا نرسیده است؟ , هفتمین سمینار سراسری صرع , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۰۵
 28. سیده رباب رحیمی , علی مقیمی , مسعود فریدونی , بررسی اثر بیهوشی مکرر نوزادی توسط پروپوفول بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول پس از بلوغ در موش صحرایی , هفتمین سمینار سراسری صرع , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۰۵
 29. سمیه شهری , علی مقیمی , مسعود فریدونی , بررسی اثر بیهوشی مکرر نوزادی توسط کتامین بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول پس از بلوغ در موش صحرایی , هفتمین سمینار سراسری صرع , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۰۵
 30. ناصر حافظی مطلق , محمدعلی خلیل زاده , علی مقیمی , اعتبار سنجی روش های حذف آرتیفکت چشمی اََز سیگنال EEG بر اساس مدل سازی آمیختگی سیگنال ها در فضای هادی حجمی سر , کنترل ابزار دقیق و اتوماسیون-ICCIA 2010 , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷/۲۴
 31. ملیحه مقدمی , علی مقیمی , راضیه جلال , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , اثرات هایپرگلایسمی حاد مکرر نوزادی بر رفتار جستجوگری و هیجانی در رت های بالغ نر ویستار , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 32. علی مقیمی , بررسی پژوهش های پایان نامه ای موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران در رابطه با اثرات بیولوژیک عصاره های گیاهی و دسته بندی موضوعی و سیستماتیک آن ها , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 33. ناصر مهدوی شهری , فهیمه شهابی پور , مریم مقدم متین , امین توسلی عبدل آباد , مسعود فریدونی , علی مقیمی , معصومه خیرآبادی , محمد علیزاده , تهیه داربست های طبیعی سه بعدی جهت مطالعات مهندسی بافت , شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۳
 34. ناصر مهدوی شهری , تهمینه کاظمی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مسعود فریدونی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , معصومه خیرآبادی , محمد علیزاده نمینی , آماده سازی داربست الاستیک طبیعی سه بعدی (Matrix-3D) ازدیواره آئورت گاو به منظور مطالعه رفتار سلول های بنیادی مزانشیمی در شرایط in Vitro , نهمین کنگره سراسری علوم تشریح ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳/۰۴
 35. مریم وطن خواه , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , علی مقیمی , وحید اسدپور , اندازه گیری سطح درد با استفاده از سیگنالهای مغزی , هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
 36. مریم وطن خواه , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , علی مقیمی , وحید اسدپور , اندازه گیری سطح درد با استفاده از سیگنالهای مغزی , هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
 37. سمیه شهری , پروانه اصغری , علی مقیمی , نورون آینه ای، دیدگاهی ساختاری و بیولوژیک در درک نیت , دومین همایش علمی دانشجویان روانشناسی ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱/۳۱
 38. علی مقیمی , علی دهقانی فیروزآبادی , سیدمهدی بهشتی نصر , بررسی مقایسه ای مطالعات جمعیتی بیماری صرع در ایران و جهان در بیست سال گذشته , ششمین سمینار سراسری انجمن صرع ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۸
 39. مرضیه جوان میر قلعه , سمانه نخلی خواجه ها , علی مقیمی , بررسی پژوهش های انجام شده در رابطه با اثرات فیزیولوژیک و فارماکولوژیک گیاهان دارویی در دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد در سال های 1360 تا 1387 , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۲
 40. تکتم تختی , مسعود فریدونی , علی مقیمی , مرتضی بهنام رسولی , اثرات استرس شنای اجباری بر تشنجات القا شده با PTZ در موش صحرایی , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۲
 41. ندا ولیان , علی مقیمی , حسین حسین زاده , بررسی اثر عصاره گل راعی (Hypericum perforatum L.)بر تشنجات کیندلینگ شیمیایی , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۲
 42. پروانه اصغری , علی مقیمی , بررسی مقایسه ای رفتار های اپی لپتی فورم ناشی از یکبار تزریق پنتیلن تترازول با روش تزریق سه مرحله ای در رت ویستار , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۲
 43. ملیحه اسکندری تربقان , مسعود فریدونی , علی مقیمی , مگس سرکه به عنوان مدل در مطالعات درد , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۲
 44. زینب کاوسی , مسعود فریدونی , علی مقیمی , اعظم صادق , اثر تجویز مزمن دوزهای بسیار ناچیز تا دوز معمول مورفین بر روند یادگیری و نگهداری حافظه ی فضایی در آزمون ماز آبی موریس در موش صحرایی , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۲
 45. اعظم صادق , مسعود فریدونی , علی مقیمی , زینب کاوسی , بررسی اثر تجویز حاد دوزهای بسیار ناچیز تا معمول مورفین بر نگهداری حافظه شکل گرفته در آزمون ماز آبی موریس در رت ویستار , نوزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۲
 46. ناصر حافظی مطلق , محمدعلی خلیل زاده , علی مقیمی , مدل سازی سیگنال EEG، آرتیفکت چشمی و آمیختگی سیگنال ها در فضای هادی حجمی سر , دومین همایش کاربرد ریاضیات و نظریه کنترل در پزشکی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷/۱۶
 47. ناصر حافظی مطلق , محمد علی خلیل زاده , علی مقیمی , مدل‌سازی سیگنال EEG، اغتشاش‌چشمی و آمیختگی سیگنال‌ها در فضای هادی‌حجمی سر , دومین همایش کاربرد ریاضیات و نظریه کنترل در پزشکی , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷/۱۶
 48. داود متحدیان , سعید راحتی , علی مقیمی , رضا بوستانی , هادی قاسمی فرد , آشکارسازی تخلیه های صرعی در سیگنال مغزی با استفاده از شبکه های عصبی المن و رو به جلو , هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲/۲۲
 49. ناصر حافظی مطلق , محمدعلی خلیل زاده , علی مقیمی , حذف آرتیفکت پلک زدن از سیگنال EEG: مقایسه الگوریتم PCA و فیلتر تطبیقی , پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۲۴
 50. ناصر حافظی مطلق , محمدعلی خلیل زاده , علی مقیمی , حذف آرتیفکت پلک‎زدن از سیگنال EEG: مقایسه الگوریتم PCA و فیلتر تطبیقی , پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۲۴
 51. زینب نشاطی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , علی مقیمی , تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلولهای مولد انسولین , اولین کنگره سیتو تکنولوژی وکاربرد های آن , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۰
 52. وجیهه غلامی , فرهنگ حداد , علی مقیمی , بررسی تاثیر استنشاقی گاز اوزون بررت های نژاد ویستار با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس , اولین کنگره سیتو تکنولوژی و کاربردهای آن , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۲۰
 53. علی مقیمی , مدل های حیوانی آزمایشگاهی برای صرع آبسانس (مکانیسم های پاتوفیزیولوژی) و دورنمای پژوهشی آن در ایران , پنجمین گنگره سراسزی انجمن صرع ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۱۴
 54. وجیهه نشاطی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , جواد بهروان , مهرداد ایرانشاهی , علی مقیمی , سمیت سلولی سیس پلاتین در سلولهای سرطانی انسانی TCC به کمک conferone افزایش می یابد , یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 55. وجیهه نشاطی , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , جواد بهروان , علی مقیمی , مهرداد ایرانشاهی , conferone enhances vincristin cytotoxicity in human transitional cell carcinoma (TCC-5637 cell line) , یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۲۸
 56. علی مقیمی , حسن حقیر , مهدی مشفق , بررسی مقایسه ای حجم آمیگدال رت های ویستار نر و ماده , پانزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۱۹
 57. علی مقیمی , محمد علی خلیل زاده , فاطمه بهنام رسولی , سمانه ملازاده , رضا شیعی , سیپروفلوکساسین فرکانس و آمپلی تود SWDs را در الکتروآنسفالوگراف رت های نژاد Wag/Rij تغییر می دهد , پانزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۵/۱۹
 58. امیر محمد ملوندی , فرهنگ حداد , علی مقیمی , استرس حاد بی حرکتی القا آنیو پلوئیدی در مغز استخوان را افزایش می دهد , دومین همایش ملی زیست شناسی سلولی و ملکولی , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۰۹
 59. امیر محمد ملوندی , فرهنگ حداد , علی مقیمی , مدلی جدید برای بررسی ناهنجاری های کروموزومی در مغز استخوان موش , دومین همایش ملی زیست شناسی سلولی و مولکولی , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۰۹
 60. فرزانه ممتازی , جمشید درویش , زهراملقب به فرشته قاسم زاده , علی مقیمی , آنالیز الپتیکال فوریه کپسول شنوایی در سه گونه : ( persicus, libycus, crassu) مریونس , First Congress on fuzzy and Intelligent Systems , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۰۷
 61. علی مقیمی , فرهنگ حداد , فاطمه بهنام رسولی , زهرا ملازاده , رضا شیعی , معرفی یک مدل آزمایشگاهی صرع آبسانس و مقایسه امواج Spike-waves آنها با تخلیه الکتریکی مغز رتهای ویستار طبیعی و نسل اول حاصل از این دو نژاد , هجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۰۴
 62. فاطمه ناصری , کامران سرداری , ناصر مهدوی شهری , علی مقیمی , احمدرضا بهرامی , استفاده از سلولهای بنیادی حاصل از کشت مغز استخوان برای ترمیم تاندون اشیل تخریب شده توسط کلاژناز , ششمین همایش جراحی بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۰۹
 63. علی مقیمی , بررسي اثر شبه هورمون جواني بر مراحل لاروي و بازماندگي ميگوي اب شيرين macrobrachium rossenbergii) , پنجمين همايش بين المللي علوم تشريحي ايران , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۸/۲۲
 64. علی مقیمی , بررسي اثرات ميدان مغناطيسي متناوب بر فرآيندهاي مرتبط با درد القاء شده با فرمالين در رت , پنجمين همايش بين المللي علوم تشريحي ايران , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۸/۲۲
 65. علی مقیمی , ناصر مهدوی شهری , بررسي بيوسيستماتيك مقايسه اي 9 گونه از جوندگان جنوب خراسان بر اساس مطالعات هيستولوژي و هيستوشيمي غدد , نخستين همايش پژوهشي كاربرد مطالعات بيوسيستماتيك جوندگان ايران , تاریخ: ۱۳۸۰/۰۸/۰۲
 66. علی مقیمی , کمال مجتهدزاده اردبیلی , ناصر مهدوی شهری , مسعود فریدونی , محمدعلی محمدعلی زاده , بررسی تاثیر مرفین نالوکسان و پیلوکارپین بر تولید ابریشم و غدد ابریشمی کرم ابریشم , نهمین کنفرانس زیست شناسی ایران- تهران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۵/۲۵
 67. مسعود فریدونی , علی مقیمی , محمد کیانی , بررسی اثر میدان مغناطیسی متناوب حاد و مزمن بر تشنجات حاصل از تزریق پنتیلن تترازول (PTZ) در موش صحرایی , نهمین کنفرانس زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۵/۲۵
 68. علی مقیمی , ژولیا کلویوا , رستم بردیف , مطالعه خصوصیات رفتاری رت مبتلا به آبسانس از نژاد Wag/Rij و مقایسه آن با رت های نژاد ویستار و نژاد سفید معمولی , نهمین کنفرانس زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۵/۲۵
 69. علی مقیمی , بررسي اثرات ميدان مغناطيسي متناوب حاد و مزمن بر تشنجات حاصل از تزريق پنتيلن در تترازول(ptz) موش صحرا , اولين كنگره علوم پايه دامپزشكي ايران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۳/۱۰
 70. علی مقیمی , بررسي ارتباط بين سطح پلاسمايي تستوسترون و تشنجات صرع گونه حاصل از پنتيلن تترازول(ptz) دررتهاي نر , اولين كنگره علوم پايه دامپزشكي ايران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۳/۱۰
 71. علی مقیمی , ناصر مهدوی شهری , تنوع هيستولوژيكي و هيستوشيمي غدد بزاقي چندين گونه از جوندگان , اولين كنگره علوم پايه دامپزشكي ايران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۳/۱۰